Hamar Baptistmenighet
Besøksadresse: Grønnegata 121, Hamar
Adresse: c/o Idland, Brumundvegen 218, 2386 Brumunddal
Tlf.: 412 03 158

Hamar Baptistmenighet ble stiftet i 1924, og hadde ved siste årsskifte 64 døpte medlemmer og totalt 108 med kirkelig tilhørighet.

Menigheten har sin virksomhet i sentrum av byen, og er en internasjonal menighet der mange innvandrere har kommet til menighetsfellesskapet, slik at det i realiteten blir et nytt og annerledes fellesskap sammen med den "gamle" menighetens medlemmer. Rolf idland og Jacob N James er pastorer.

[ Kontakt oss ]
Oppdatert 22.10.2014 Det Norske Baptistsamfunn