Enningdal Baptistmenighet
Adresse: Rute 510, 1765 Halden.
Tlf. 69 19 76 20

Enningdal ligger helt sør i Halden Kommune. Kirken ligger midt i bygda Enningdal.

Menigheten teller omkring 23 medlemmer.

Den ble stiftet i 1942.

Menigheten samles regelmessig til møter på søndagene.

Enningdal Baptistmenighet samarbeider nært med Halden Baptistmenighet, blant annet om pastoral betjening.

Knut Langbråten er menighetens lokale kontaktperson.


Oppdatert 16.03.2010 © Det Norske Baptistsamfunn