Bjarkøy Baptistmenighet
Postadresse: Heia 50, 9414 Harstad
Besøksadresse: Bjarkøy

 

I den lille kommunen Bjarkøy nord for Harstad er det en liten baptistmenighet. Menigheten har bare noen få medlemmer. Men den ble stiftet så langt tilbake som i 1884.

Arbeidet i menigheten er nokså begrenset, men gruppen samles regelmessig til gudstjenester eller møter.

Rolf Idland er menighetens forstander.


Oppdatert 27.08.2007 © Det Norske Baptistsamfunn