Åse Baptistmenighet
Åse Baptistmenighet

Åse Baptistmenighet som ble stiftet i 1908 ligger i Sør- Andøy, helt nord i Vesterålen.

Menighetens kirke ble innviet i 1971. Åse Baptistmenighet har en kvinneforening.
Ved leilighet samles en til gudstjenester. Menigheten har 31 medlemmer. Bergliot Skoglund er menighetens forstander.

Følg oss på Facebook

Kontakt oss

Åse, 8484 Risøyhamn
Tlf.  957 58 740

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  Intranett

Powered by Cornerstone