Andenes Baptistmenighet
Adresse: Boks 266, 8480 Andenes,
Besøksadresse: Roald Amundsens gt. 14-16
Telefon kirken: 76 14 25 57

Menigheten ble stiftet i 1884.
Nåværende kirke ble bygd i 1969 og ligger midt i sentrum av Andenes.
Menigheten har 40 medlemmer.

Andenes Baptistmenighet er en liten, men aktiv menighet, som samles til møter eller gudstjenester hver søndag.

Bønnemøte:
Fredags formiddag er det bønnemøte i kirkens lillesal.
Dette møtet er selvfølgelig åpent for alle som ønsker å være sammen med oss i bønn. Her tar vi også gjerne med bønneemner for alle som ønsker forbønn. Mennesker som ønsker det kan kontakte oss og vi tar deres behov med i bønn.

Kvinnemisjon:
Samles regelmessig, og har i alle år betydd mye for menigheten. Blant annet gjennom julemessa, som er en institusjon på stedet.

Menigheten driver også arbeid for barn.

Hermod Bakkevoll er menighetens pastor.

[Kontakt oss]
Oppdatert 27.08.2007 © Det Norske Baptistsamfunn